Waarom Een Lidmaatschap?

In het hart van Ellecom schittert een initiatief dat niet alleen energie levert, maar ook de weg effent naar een duurzamere toekomst. Ellecom Energie Beheer (EEB), een non-profit energiecoöperatie, staat op de voorgrond van de groene revolutie in de regio. Hier zijn enkele redenen waarom een lidmaatschap bij EEB een waardevolle stap is naar een duurzamere levensstijl.

Waarom zou ik lid worden van de coöperatie EEB u.a.?

De coöperatie richt zich op alle aspecten van duurzame energie (gebruik, productie en opslag) ten behoeve van de inwoners van Ellecom

* Met uw lidmaatschap ondersteunt u de activiteiten van de coöperatie

* U krijgt daarmee stemrecht op de ledenvergadering

* De coöperatie streeft naar een rendement over de investeringen in (leden kapitaal) en door de

coöperatie in duurzame energie projecten wat u terug ziet in een korting op uw energie rekening

Om lid te worden van de coöperatie wordt u geacht de contributie van 30.- per jaar te betalen. Echter, als u actief wordt als vrijwilliger (2 uur per week), straks participant bent in een van de projecten of als de coöperatie een afspraak heeft gemaakt met een energieleverancier over een vergoedingsregeling en u klant bent van deze leverancier dan wordt u vrijgesteld van het betalen van contributie.

Bij aanvang van uw lidmaatschap van de coöperatie wordt u gevraagd een bedrag van 100 euro in te leggen op de leden kapitaalrekening. Deze rekening is onderdeel van het eigen vermogen van de coöperatie en is in die zin risico dragend. Een verder uitleg over de financiële structuur van de coöperatie vindt u onder het kopje: Uitleg financiën.

Een Particulier Lidmaatschap