Waarom een energie coöperatie?

In een energiecoöperatie bundelen buren, wijk- of dorpsgenoten hun krachten door samen te investeren in het opwekken van duurzame energie, het verminderen van de energie verbruik door woning isolatie, het gebruik van warmtepompen, zonnepanelen de daken van de huizen, de lokale basisschool, sporthal of sportkantine, of bijvoorbeeld een windmolen in de buurt of verder weg bijvoorbeeld op zee. De leden van de energiecoöperatie kunnen de opgewekte energie zelf thuis weer gebruiken. En met de opbrengst van deze groene stroom kan de coöperatie de omgeving verder verduurzamen dus herinvesteren in al of niet energie gerelateerde projecten in het dorp.

Een coöperatie kent dus leden en de coöperatie is er voor van en door de leden. De coöperatie kent ook klanten. Dit zijn mensen die stroom of warmte/gas afnemen. Met de opbrengsten hiervan aangevuld met subsidies en andere financieringen kunnen de projecten worden uitgebreid of nieuwe projecten worden gestart.

Belangrijk is dat de leden van de coöperatie zeggenschap uitoefenen via de algemene leden vergadering. Hier wordt bepaald onder andere welke investeringen door de coöperatie worden gedaan

Bestuur

Ook jij kunt meedenken en meedoen in de coöperatie EEB door donateur of lid te worden.

Integriteitscommissie

Een integriteitscommissie ziet toe op de juiste naleving van de gedragscode van de coöperatie. Deze gedragscode heeft als doel om de integriteit en de goede reputatie van de coöperatie en haar bestuurders te bevorderen en te beschermen

Bestuur
Daniel Wismeijer – Voorzitter Woont vanaf 1985 in Ellecom en vanaf 1993 aan de Zutphensestraatweg. De afgelopen jaren is er veel verduurzaamd aan ons gemeentelijke monument waarbij we streven naar een zo hoog mogelijke energielabel. In de eigen energievoorziening wordt voorzien middels zo’n 80 zonnepanelen en elektrisch rijden is al jaren aan de orde. Het werken aan de energietransitie en het zoeken naar oplossingen om dit voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken geeft mij energie.

Riks van Dijk – Penningmeester
Woont vanaf 2004 in Ellecom op de boerderij aan de Binnenweg. Ook dit is een gemeentelijk monument. Helaas is het hier niet mogelijk zonnepanelen te plaatsen. Voor het vervoer is een hybride auto een prima oplossing.

Henk Hakken – Lid
Woont vanaf 2002 in Ellecom aan de Bernhaldelaan. Ook deze woning is over de jaren verdergaand verbeterd. Er liggen echter nog een paar uitdagingen. Henk is graag berokken bij duurzaamheidsinitiatieven voor het dorp en actief berokken bij diverse initiatieven. De eerste set zonnepanelen is ruimschoots terugverdiend en hij rijdt al jaren met veel plezier een kleine elektrische auto.

Bart Hellings
Woont vanaf 2000 in Ellecom aan de Binnenweg. (verdere tekst volgt van Bart)