Waarom Een Lidmaatschap?

In het hart van Ellecom schittert een initiatief dat niet alleen energie levert, maar ook de weg effent naar een duurzamere toekomst. Ellecom Energie Beheer (EEB), een non-profit energiecoöperatie, staat op de voorgrond van de groene revolutie in de regio. Hier zijn enkele redenen waarom een lidmaatschap bij EEB een waardevolle stap is naar een duurzamere levensstijl.

Waarom zou ik een zakelijk lidmaatschap van de Coöperatie Ellecom Energie Beheer ambiëren?

De coöperatie richt zich op alle aspecten van duurzame energie (gebruik, productie en opslag) ten behoeve van de inwoners van Ellecom

* Met uw lidmaatschap ondersteunt u de activiteiten van de coöperatie

* U krijgt daarmee stemrecht op de ledenvergadering

* De coöperatie streeft naar een rendement over de investeringen in en door de coöperatie in

duurzame energie projecten van 5%

Als bedrijf kunt u lid worden als u

* participeert in een van onze projecten

* u een preferred provider bent voor leden van de coöperatie als het gaat om advies, aanleg, beheer en onderhoud van aan de leden van de coöperatie gelieerde woningen en energie systemen

Bij aanvang van uw lidmaatschap van de coöperatie wordt u gevraagd een bedrag van 100 euro in te leggen op de leden kapitaalrekening. Deze rekening is onderdeel van het eigen vermogen van de coöperatie en is in die zin risico dragend. Een verder uitleg over de financiële structuur van de coöperatie vindt u onder het kopje: Uitleg financiën.

Een Zakelijk Lidmaatschap